แก้ปัญหาเข้า Farm ไม่ได้ (ค้างตอนโหลดเข้า Farm)

แก้ปัญหาเข้า Farm ไม่ได้ (ค้างตอนโหลดเข้า Farm)

วิธีแก้ปัญหา (ให้เข้า Farm ค้างไว้ขณะทำตามขั้นตอน)

1.คลิกขวาที่ Task Bar เลือก Task Manager

2.ไปที่หมวด Processes คลิกที่แทบ CPU (เรียงจาก % มากไปหาน้อย)
3.เลือก Windows Problem Reporting (32 bit)
4.จากนั้นกด End Task

5.คลิกที่แทบ Name (เรียงตามประเภท ให้ Apps อยู่บนสุด)
6.เลือก DragonNest (32 bit)
7.จากนั้นกด End Task

8.ลองเข้าเกมส์และเข้า Farm ใหม่อีกครั้ง (หากเข้าไม่ได้อีกให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ตามลำดับอีกครั้ง)

 

*หากแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วยังเล่นไม่ได้ สามารถ ติดต่อ GM เพื่อขอความช่วยเหลือ