อัตราการตี + Item (Enchant Rate)

อัตราการตี + Item (Enchant Rate)

เลเวลตี + โอกาศ + สำเร็จ ลดสูงสุด โอกาศแตก ราคา
1 100 % - 0% ปกติ
2 100 % - 0% ปกติ
3 100 % - 0% ปกติ
4 100 % - 0% ปกติ
5 100 % - 0% ปกติ
6 100 % - 0% ปกติ
7 100 % - 0% ปกติ
8 100 % - 0% ปกติ
9 100 % - 0% ปกติ
10 100 % - 0% ปกติ
11 100 % - 0% ปกติ
12 100 % - 0% ปกติ
13 100 % - 0% ปกติ
14 100 % - 0% ปกติ
15 100 % - 0% ปกติ
16 78 % 3 0% ปกติ
17 72 % 3 0% ปกติ
18 67 % 3 0% ปกติ
19 61 % 3 25 % ปกติ
20 56 % 3 25 % ปกติ
21 50 % 3 25 % ปกติ
22 45 % 3 25 % ปกติ
23 39 % 3 25 % ปกติ
24 34 % 3 25 % ปกติ
25 28 % 3 25 % ปกติ
26 23 % 3 25 % ปกติ
27 17 % 3 25 % ปกติ
28 12 % 5 25 % ปกติ
29 6 % 5 25 % ปกติ
30 20 % 5 25 % x3 เท่า

 

เลเวลตี + โอกาศ + สำเร็จ ลดสูงสุด โอกาศแตก ราคา
1 100 % 3 25 % ปกติ
2 96 % 3 26 % ปกติ
3 92 % 3 27 % ปกติ
4 88 % 3 28 % ปกติ
5 84 % 3 29 % ปกติ
6 80 % 3 30 % ปกติ
7 76 % 3 31 % ปกติ
8 72 % 3 32 % ปกติ
9 68 % 3 33 % ปกติ
10 64 % 3 34 % ปกติ
11 60 % 3 35 % ปกติ
12 56 % 3 36 % ปกติ
13 52 % 3 37 % ปกติ
14 48 % 3 38 % ปกติ
15 44 % 3 39 % ปกติ
16 40 % 3 40 % ปกติ
17 36 % 3 41 % ปกติ
18 32 % 3 42 % ปกติ
19 28 % 3 43 % ปกติ
20 24 % 3 44 % ปกติ
21 20 % 3 45 % ปกติ
22 16 % 3 46 % ปกติ
23 12 % 3 47 % ปกติ
24 11 % 3 48 % ปกติ
25 10 % 3 49 % ปกติ
26 9 % 3 50 % ปกติ
27 8 % 3 51 % ปกติ
28 7 % 5 52 % ปกติ
29 6 % 5 53 % ปกติ
30 5 % 5 54 % x3 เท่า

 

*หากพบปัญหาหรือ Bug ภายในเกมส์ สามารถ ติดต่อ GM เพื่อขอความช่วยเหลือ