วิธีหาชุดใส่เก็บเลเวล Lv.90 จาก NPC

วิธีหาชุดใส่เก็บเลเวล Lv.90 จาก NPC

1.ไปยังเมือง Saint Haven
2.ใช้วาร์ป ไปยัง East Gate Entrance

3.เดินจากหน้าประตูไปทางขวาไม่ไกลจะเจอ NPC : Priestess of Darkness Rosetta
4.กดคุยกับ NPC จากนั้นเลือกเมนู Goddess's Star Shop

5. จะมีชุด Lv.90 ขายในราคากิจกรรม

*หากพบปัญหาหรือ Bug ภายในเกมส์ สามารถ ติดต่อ GM เพื่อขอความช่วยเหลือ