แก้ปัญหา Error ภาษาจีน (หากทำตาม 01,02 แล้วยังเล่นไม่ได้)

แก้ปัญหา Error ภาษาจีน (หากทำตาม 01,02 แล้วยังเล่นไม่ได้)

หากมีปัญหา Error ภาษาจีนและได้ลองแก้ไขตามข้อ 01 และ 02 แล้วไม่หายอาจเป็นเพราะไฟล์เกมส์เสียหาย

1.ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์ Easy-DN Client ว่าไฟล์ Resource00 ถึง Resource13.pak อยู่ครบทุกไฟล์
2. หากไฟล์ใดหายไปให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่หายไปได้จาก http://www.easy-dn.com/downloads/

7.ลองเข้าเกมส์ใหม่อีกครั้ง
8.หากยังเล่นไม่ได้ให้ลองทำตามวิธี 01 และ 02 อีกครั้ง

 

*หากแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วยังเล่นไม่ได้ สามารถ ติดต่อ GM เพื่อขอความช่วยเหลือ