แก้ปัญหา Error ภาษาจีน 龙之谷 ??? ???? (เล่นไม่ได้)

แก้ปัญหา Error ภาษาจีน 龙之谷 ??? ???? (เล่นไม่ได้)

วิธีแก้ปัญหา

1.คลิกขวาที่ว่างบน Desktop แล้วเลือก Nvidia Control Panel

2.เลือกเมนู Menage 3D Settings (ตำแหน่ง 1)
3.เลือก Program Settings (ตำแหน่ง 2)
4.เลือกเกมส์ Dragon Nest (ตำแหน่ง 3) หากไม่มี Add เพิ่ม
5.เลือก Integrated graphic (ตำแหน่ง 4)
6.กด Apply

7.ลองเข้าเกมส์ใหม่อีกครั้ง
8.หากยังเล่นไม่ได้ให้ลองทำตามวิธี 03 เป็นลำดับต่อไป

 

*หากแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วยังเล่นไม่ได้ สามารถ ติดต่อ GM เพื่อขอความช่วยเหลือ